Μεταφορά Ιστορικού Παραγγελιών & Bonus Πόντων

Επιθυμείτε την μεταφορά του ιστορικού παραγγελιών σας, καθώς και τους bonus πόντους σας.

Συμπληρώστε το email και τον κωδικό πρόσβασης που είχατε πριν τις 21 Ιανουαρίου 2020.

Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών YODA A.E. 215 500 9000